Trang thơ

Ba Dội Sơn
Thứ sáu, 16/12/2011 09:26

                                                                                                            (Đức Vua Thiệu Trị 1842)


Đương lộ Sầm khâm tích thuý nồng
Tầng tầng túng bộ khoá Cầu Long
Bất vi Vương Ốc không lưu kính
Cảnh tác La Phù thặng biệt tung

Viễn nhã tương phùng Lâm Nhất đỉnh
Cao phan diệc Xuất thượng trùng phong
Toàn ngoan phấn trấn Thanh Ninh cảnh
Khởi phục bàn hồi diệu tú chung./.

                                                          Dịch nghĩa:

Giữa núi xanh um núi chất chồng
Tầng tầng phóng bước cỡi Cầu Long
Chẳng như Vương Ốc chừa lối tắt
Còn giống La Phù biệt lối thông

Đón gặp thảm xa xuôi một ngọn
Vin cao trùng điệp biết bao vòng
Thanh Ninh hai trấn đây gianh giới
Đúc diệu kỳ quan lượn khắp vùng./.

                                                     Dịch thơ: Bùi Vỹ
                                                 Viện Văn hoá dân gian Việt NamRực sáng Bỉm Sơn
Suối đá Bỉm Sơn
Nhịp cầu tình yêu
Con gái xứ Bỉm
Gửi người ở lại
Thơ gửi mùa thu
Với mười sáu
Nói với con
Qua Ba Dội nhớ Xuân Hương
Đèo Ba Dội