Trang thơ

Đèo Ba Dội
Thứ sáu, 16/12/2011 09:32

Một đèo, một đèo, lại một đèo
Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo
Cửa son đỏ loét, tùm hum nóc
Bậc đá xanh rì lún phún rêu

Lắt lẻo cành thông cơn gió tốc
Đầm đìa lá liễu giọt sương gieo
Hiền nhân, quân tử ai mà chẳng
Mỏi gối chùn chân vẫn muốn trèo./.

                                                       Nữ sĩ Hồ Xuân HươngRực sáng Bỉm Sơn
Suối đá Bỉm Sơn
Nhịp cầu tình yêu
Con gái xứ Bỉm
Gửi người ở lại
Thơ gửi mùa thu
Với mười sáu
Nói với con
Qua Ba Dội nhớ Xuân Hương
Làng Cẩm La