Trang thơ

Qua Ba Dội nhớ Xuân Hương
Thứ sáu, 16/12/2011 09:35

                                                                            Ngồi buồn nhớ chị Xuân Hương
                                                                           Hồn thơ còn hãy như nhường trêu ai

                                                                                                                                        Tản Đà

Qua đèo Bà Dội nhớ Xuân Hương.
Việt hoá tài hoa thể luật Đường.
Quả mít, trầu hôi đời bể thảm
ốc nhồi, cau héo kiếp tang thương.
“Cành khuya văng vẳng”(1) niềm chua xót
“Trưa trật”(2) bâng khuâng nỗi đoạn trường
Múa bút chọc trêu bao kẻ sĩ
“Yếm đào trễ xuống…(3) bước còn vương./.

                                                                         Đặng Anh
                                                                         Tháng 7 năm 2010

Chú thích: (1)(2)(3) Lấy ý thơ của nữ sĩ Xuân HươngRực sáng Bỉm Sơn
Suối đá Bỉm Sơn
Nhịp cầu tình yêu
Con gái xứ Bỉm
Gửi người ở lại
Thơ gửi mùa thu
Với mười sáu
Nói với con
Đèo Ba Dội
Làng Cẩm La