Trang thơ

Gửi người ở lại
Thứ sáu, 16/12/2011 22:03

Ở lại nhé, bạn bè ơi ở lại
Để tôi về Xứ Bỉm của tôi
Dẫu còn nắng, còn mưa, còn lo toan ,trăn trở
Nhưng là nơi ấp ủ, chở che tôi.

Ở lại nhé ,bạn bè ơi ở lại
Xin đừng cười răng, rứa, mô, tê
Xin đừng ngại một vùng trời mới mở
Đất đầu non đang đón đợi bạn bè.

Ở lại nhé, bạn bè ơi ở lại
Cho tôi về xứ Bỉm của tôi
Nơi đất hát, sông cười, nơi lòng người nhân hậu
Để trả nghĩa, trả tình nuôi nấng tuổi thơ tôi

Ở lại nhé, bạn bè ơi ở lại
Mai tôi về Xứ Bỉm của tôi thôi
Nơi cha tôi nằm, mẹ tôi trú ngụ
Lúc tắt lửa tối đèn, tôi đánh thức bình minh./

                                                                                              Trần Đức HậuRực sáng Bỉm Sơn
Suối đá Bỉm Sơn
Nhịp cầu tình yêu
Con gái xứ Bỉm
Thơ gửi mùa thu
Với mười sáu
Nói với con
Qua Ba Dội nhớ Xuân Hương
Đèo Ba Dội
Làng Cẩm La