Trang thơ

Rực sáng Bỉm Sơn
Thứ sáu, 16/12/2011 22:14

 Thăng trầm nếm trải bấy thời gian

Qua khúc gian nan đến khải hoàn.

Khắc cốt hiền nhân tròn chính nghĩa

Ghi tâm trí sĩ vẹn song toàn

Ba mươi năm ấy lòng trung tín

Vạn dặm, đường trường dạ sắt son.

Chung sức xây nên trang sử mới

Bỉm Sơn rực sáng ánh hào quang./.

                                                                           Hoàng Đình QuếSuối đá Bỉm Sơn
Nhịp cầu tình yêu
Con gái xứ Bỉm
Gửi người ở lại
Thơ gửi mùa thu
Với mười sáu
Nói với con
Qua Ba Dội nhớ Xuân Hương
Đèo Ba Dội
Làng Cẩm La