Tin tức chợ Bỉm Sơn

Chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ Bỉm Sơn: UBND thị xã Bỉm Sơn đã làm đúng qui định của pháp luật
Thứ sáu, 29/08/2014 17:41
Ông Bùi Huy Hùng, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn tại buổi tiếp dân.
Từ tháng 5/2014 đến nay, một số tiểu thương chợ Bỉm Sơn đã nhiều lần đến Trụ sở Tiếp dân Trung ương Đảng và Nhà nước để khiếu kiện UBND tỉnh Thanh Hoá và UBND thị xã Bỉm Sơn về việc “bán chợ” cho Tổng Cty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc (TCT Đông Bắc) không đúng pháp luật.

Điển hình là ngày 26/8/2014, bà Tạ Thị Tuyết, trú tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn có đơn đại diện cho các tiểu thương chợ Bỉm Sơn, nội dung khiếu nại: Không nhất trí việc UBND tỉnh Thanh Hoá giao chợ Bỉm Sơn cho TCT Đông Bắc xây dựng và quản lý chợ; đề nghị huỷ bỏ Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 25/4/2014 của UBND tỉnh Thanh Hoá về phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ Bỉm Sơn; đề nghị được góp vốn xây dựng chợ, được thành lập HTX để quản lý kinh doanh và khai thác chợ Bỉm Sơn; không thống nhất mua cổ phần của Cty Cổ phần chợ Bỉm Sơn như ý kiến của UBND thị xã Bỉm Sơn.

Thực hiện kế hoạch tiếp công dân định kỳ theo Luật Tiếp công dân, sáng ngày 26/8/2014, tại Trụ sở Ban Tiếp dân Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã tiếp đại diện các tiểu thương chợ Bỉm Sơn.

Sau khi nghe ý kiến của các tiểu thương (như nội dung nêu trên), Tổng Thanh tra Chính phủ đã đề nghị Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn giải trình những nội dung liên quan.

Ông Bùi Huy Hùng, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn cho biết: Chợ Bỉm Sơn được xây dựng từ năm 1991, đến nay chợ đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn về phòng, chống cháy nổ. Thực hiện chủ trương của Nhà nước và của UBND tỉnh, thị xã chủ trương chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ Bỉm Sơn theo hướng kêu gọi doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng chợ mới và quản lý kinh doanh khai thác chợ.

Căn cứ Văn bản số 4878/UBND-NN của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc chấp thuận chủ trương địa điểm xây dựng chợ trung tâm thị xã Bỉm Sơn của TCT Đông Bắc, ngày 22/12/2011, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn (khi đó) ký Quyết định số 3037 bàn giao chợ Bỉm Sơn cho TCT Đông Bắc tiếp nhận đầu tư, kinh doanh và quản lý. Tuy nhiên, khi TCT Đông Bắc triển khai xây dựng chợ thì đông đảo tiểu thương đồng loạt ngừng kinh doanh, tụ tập phản đối quyết liệt với lý do bà con không được biết, không được bàn bạc dân chủ trước khi quyết định.

Trong tháng 5/2012, hàng trăm tiểu thương chợ Bỉm Sơn đã kéo nhau lên UBND tỉnh Thanh Hóa để phản đối. Trước tình hình phức tạp về an ninh trật tự, đồng thời xét thấy trong quá trình thực hiện chuyển đổi chợ, UBND thị xã có thiếu sót, do vậy Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo UBND thị xã Bỉm Sơn huỷ quyết định bàn giao chợ cho TCT Đông Bắc.

Đại diện Đoàn Công dân chợ Bỉm Sơn trình bày tại buổi tiếp dân. Ảnh: Hiếu - Dung

Ngày 6/2/2012, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn ra Quyết định số 273 về việc hủy bỏ Quyết định số 3037 về việc bàn giao chợ cho TCT Đông Bắc; sau đó chợ Bỉm Sơn tiếp tục được Ban Quản lý chợ trực thuộc UBND thị xã quản lý như trước đây.

Năm 2013, UBND thị xã Bỉm Sơn tiếp tục thực hiện chuyển đổi chợ theo quy trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ do UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành tại Quyết định số 4508, ngày 28/12/2012. Theo đó, phương án chuyển đổi chợ phải được sự đồng thuận của tối thiểu 70% các hộ kinh doanh cố định tại chợ.

UBND thị xã đã xây dựng phương án với nhiều nội dung sửa đổi theo hướng có lợi cho các hộ tiểu thương (so với phương án trước đây); đã tổ chức tuyên truyền vận động sâu rộng, bằng nhiều hình thức, trong một thời gian khá dài.

UBND thị xã đã tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của các hộ tiểu thương và phương án cuối cùng đã được thông qua với trên 80% các hộ tiểu thương đồng thuận. Phương án đã được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt.

Chợ đã được bàn giao cho TCT Đông Bắc và Cty Cổ phần chợ Bỉm Sơn đã nhận bàn giao trực tiếp quản lý kinh doanh khai thác từ ngày 1/5/2014.

Ngày 22/5/2014, gần 60 tiểu thương mặc áo đồng phục có in khẩu hiệu tập trung tại Trụ sở Tiếp dân Trung ương Đảng và Nhà nước để kiến nghị.

Trước tình hình đó, ngày 16/6/2014, tại trụ sở UBND phường Ngọc Trạo, ông Nguyễn Đình Xứng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp các tiểu thương chợ Bỉm Sơn. Sau đó, UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Thông báo số 91/TB-UBND về ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định: UBND thị xã đã thực hiện thủ tục chuyển đổi chợ đảm bảo dân chủ và đúng pháp luật. Những kiến nghị của bà con tiểu thương là không có cơ sở và không phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật. Tuy nhiên, UBND tỉnh ủng hộ bà con tiểu thương góp vốn để xây dựng chợ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND thị xã bàn bạc với đại diện các hộ tiểu thương và các cổ đông sáng lập Cty Cổ phần chợ Bỉm Sơn về những vấn đề liên quan đến thủ tục góp vốn và chuyển nhượng vốn góp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo, UBND thị xã Bỉm Sơn đã có nhiều buổi làm việc và đối thoại với bà con tiểu thương. Sau các buổi đối thoại, UBND thị xã đều có thông báo đến tất cả các hộ tiểu thương, như: Thông báo số 756, ngày 26/6/2014 về ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với đại diện của các hộ tiểu thương bàn về phương án tham gia góp vốn đầu tư xây dựng chợ; Thông báo số 793, ngày 3/7/2014; Thông báo số 827 về ý kiến của Chủ tịch UBND thị xã với nội dung: Gia hạn thời gian góp vốn cho các tiểu thương. Theo đó, gia hạn góp vốn cho các hộ đến ngày 6/8/2014, các hộ phải nộp được 2/3 số vốn đã đăng ký. UBND thị xã sẽ cùng với đại diện các hộ tiểu thương bàn bạc, thoả thuận với lãnh đạo Cty Cổ phần chợ Bỉm Sơn về việc chuyển nhượng phần vốn góp cho các tiểu thương và chậm nhất đến ngày 6/9/2014 các hộ phải góp đủ 100% vốn theo đăng ký. Về mô hình quản lý kinh doanh, khai thác chợ Bỉm Sơn: Nếu các hộ góp được trên 50% (trên 17,5 tỷ đồng) vốn Điều lệ Cty, UBND thị xã có trách nhiệm đề nghị Cty kiện toàn bộ máy lãnh đạo, điều hành. Khi đó, các hộ có quyền tham gia giới thiệu và bầu cử các chức danh lãnh đạo điều hành Cty. Nếu các hộ góp vốn bằng 100% vốn Điều lệ (35 tỷ đồng), UBND thị xã có trách nhiệm đề nghị các cổ đông sáng lập Cty Cổ phần chợ Bỉm Sơn nhượng lại toàn bộ phần vốn góp của mình cho các tiểu thương. Về thủ tục góp vốn, các hộ cử đại diện đứng ra mở tài khoản tạm gửi tại ngân hàng.

Ngày 22/7/2014, UBND thị xã Bỉm Sơn ban hành Thông báo số 893 nêu rõ: Đề nghị thành lập HTX để quản lý và kinh doanh khai thác chợ chỉ được thực hiện sau khi góp đủ vốn 100% vốn Điều lệ; UBND thị xã đã nhận được bản Danh sách Đăng ký góp vốn với số tiền là 39,215 tỷ đồng nhưng các hộ tiểu thương vẫn chưa mở được tài khoản để nộp tiền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng khẳng định việc chuyển đổi mô hình chợ Bỉm Sơn là không thay đổi; việc xây dựng chợ mới cũng không thể trì hoãn. Trước kia, UBND thị xã Bỉm Sơn có sai sót trong quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ. Tuy nhiên sai sót này đã được chính quyền khắc phục. Phương án chuyển đổi chợ Bỉm Sơn sau đó đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Việc tiểu thương đề nghị UBND thị xã Bỉm Sơn quản lý chợ theo mô hình cũ, đồng thời không đồng ý để TCT Đông Bắc thực hiện đầu tư, kinh doanh, quản lý chợ là không đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, để đáp ứng nguyện vọng của bà con tiểu thương, lãnh đạo tỉnh đã đồng thuận với đề nghị của các tiểu thương để các hộ tham gia góp vốn.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND thị xã Bỉm Sơn tại buổi tiếp. Ảnh: Hiếu - Dung

Sau khi lắng nghe trình bày của tiểu thương khác và nội dung báo cáo giải trình của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh kết luận: Việc điều chỉnh chuyển đổi mô hình chợ để chỉnh trang đô thị, nâng cấp kinh tế - xã hội theo quyết định của UBND tỉnh Thanh Hoá là đúng đắn. Đến nay chưa phát hiện tiêu cực hay tham nhũng gì. Trên 700 hộ, chỉ còn hơn 70 hộ chưa đồng ý.

Tuy nhiên, về việc bà con muốn tự đầu tư xây dựng khu chợ này, theo quan điểm bà con thì là chính đáng, nhưng e rằng mô hình này sẽ không hiệu quả và dễ đổ vỡ. Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh nhấn mạnh: Muốn phát triển thì phải có nhà đầu tư tham gia thì mới đảm bảo được yêu cầu phát triển. Các dự án lớn đều do các nhà đầu tư đứng lên làm, chứ làm gì có HTX nào vài trăm tỷ đồng. Thị xã Bỉm Sơn kêu gọi nhà đầu tư vào đầu tư chợ là đúng, phù hợp với pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế. Xây dựng chợ mới nhằm phát triển thị xã lên đô thị loại 3, thúc đẩy thương mại thị xã phát triển. Trước đây, thị xã làm quy trình chuyển đổi có thiếu sót, song từ năm 2013 đến nay, UBND thị xã Bỉm Sơn làm đúng, quy trình đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật.

Tổng Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu bà con phải bình tĩnh, không gây bức xúc, không được tụ tập đông người khiếu kiên vượt cấp làm xấu hình ảnh quê hương đất nước. Khiếu nại phải thực hiện đúng pháp luật.

Đối với UBND tỉnh Thanh Hoá và UND thị xã Bỉm Sơn, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị rà soát lại quy trình thủ tục chuyển đổi theo đúng Nghị định số 02; phải giải quyết khiếu nại của bà con theo thẩm quyền. Nếu thấy cần thiết, Thanh tra Chính phủ sẽ cử cán bộ về đại phương đối thoại với các tiểu thương.

Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị địa phương xem xét việc gia hạn thêm thời hạn góp vốn cho bà con, nhưng phải bàn bạc thấu đáo, đảm bảo chặt chẽ đúng quy định của pháp luật.

Tổng Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị thị xã Bỉm Sơn chỉ đạo Cty Cổ phần chợ Bỉm Sơn tiếp tục thực hiện xây dựng chợ Bỉm Sơn theo đúng tiến độ, đáp ứng cho yêu cầu phát triển thị xã lên đô thị loại 3 theo đúng kế hoạch./.

                                                                                              Hiếu - Dung (Báo Thanh tra)Tình hình thực hiện quá trình chuyển đổi, xây dựng mới Chợ Bỉm Sơn
Lễ công bố Quyết định bàn giao Chợ Bỉm Sơn