HỎI - ĐÁP

Họ và tên (*)
Địa chỉ(*)
Tel(*)
E-mail (*)
Chủ đề (*)
Nội dung (*)
 

Câu hỏi 1: Theo quy định tại Quyết định 4508 ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh thì việc chuyển đổi chợ phải thực hiện theo phương thức đấu thầu, vậy tại sao chợ Bỉm Sơn lại giao cho công ty Đông Bắc thực hiện mà không tổ chức đấu thầu?
Câu hỏi 2: Thông báo số 58-TB/VPTU, ngày 18/5/2012 v/v Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, tại buổi đối thoại với các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ Bỉm Sơn, có nội dung: Việc UBND thị xã Bỉm Sơn ban hành quyết định số 273/QĐ-UBND, ngày 06/12/2012 về việc hủy bỏ Quyết định số 3037/QĐ-UBND v/v bàn giao chợ cho công ty Đông Bắc quản lý, đến thời điểm này (tháng 5/2012) công ty Đông Bắc không còn liên quan đến chợ Bỉm Sơn. Vậy việc giao cho công ty Đông Bắc tiếp tục thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ Bỉm Sơn có đúng với ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy?
Các hộ tiểu thương có nguyện vọng đề nghị UBND thị xã làm chủ đầu tư xây dựng chợ mới và cùng góp vốn với UBND thị xã để xây dựng lại chợ?
Hàng năm các hộ tiểu thương phải nộp tiền thuê quầy cho UBND thị xã, trong đó được trích ra một phần để đưa vào quỹ sửa chữa, cải tạo chợ Bỉm Sơn, từ trước đến nay chợ Bỉm Sơn không được cải tạo, nâng cấp như vậy đến thời điểm này số tiền này chắc không nhỏ. Hỏi vì sao UBND không dùng tiền này để xây dựng chợ Bỉm Sơn?
Các hộ tiểu thương trong chợ hiện nay muốn tự đứng ra góp vốn xây dựng chợ có được không?
Chợ Bỉm Sơn mới sẽ được xây dựng như thế nào, thành Trung tâm thương mại kết hợp với chợ truyền thống hay vẫn là chợ được nâng cấp lên loại I? Nếu xây dựng 3 tầng thì việc bố trí kinh doanh tại từng tầng sẽ như thế nào?
Sau chuyển đổi chợ Bỉm Sơn hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, đề nghị cho biết hình thức góp vốn như thế nào?
Khi chuyển về chợ mới, vị trí kinh doanh của của các hộ tiểu thương do ai sắp xếp và sắp xếp như thế nào? Đề nghị cho biết vị trí kinh doanh cụ thể của từng hộ tại chợ mới?
Tại chợ mới, vị trí kinh doanh đã đủ điều kiện để tổ chức kinh doanh ngay được chưa, hay mới có mặt bằng, muốn kinh doanh lại phải lắp đặt thêm thiết bị, kệ, hòm, thùng? Diện tích điểm kinh doanh 3m2 chợ dân sinh là quá hẹp, không đủ để kinh doanh.
Để vào kinh doanh tại chợ mới các hộ tiểu thương phải nộp hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu để mua quầy có đúng không?
12345