TIN TỨC SỰ KIỆN

Đóng góp xây dựng chợ Bỉm Sơn: ai được thuê quầy?
Thứ sáu, 25/07/2014 17:14

Chợ Bỉm Sơn hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn phòng chống cháy nổ và vệ sinh thực phẩm. Rất nhiều năm trở lại đây, việc quản lý kinh doanh khai thác chợ của Ban quản lý (BQL) chợ Bỉm Sơn không đem lại hiệu quả kinh tế.

Chi tiết »

Phát triển chợ theo hướng văn minh, hiện đại
Thứ hai, 10/02/2014 13:51

Gần 10 năm kiên trì và thực hiện quyết liệt các biện pháp để phát triển và quản lý chợ theo Nghị định số 02/2003 và Nghị định số 114 của Chính phủ, TPHCM đã đạt được những kết quả quan trọng.

Chi tiết »

Chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh chợ Hải Bình
Thứ năm, 26/12/2013 14:00

Chợ Hải Bình (Tĩnh Gia) được xây dựng trước năm 1980, gồm 4 dãy nhà cấp 4, mái lợp ngói, một khu nhà chợ rau quả thực phẩm...

Chi tiết »

Thông tin về hoạt động của các chợ tại các địa phương trong nước

Đóng góp xây dựng chợ Bỉm Sơn: ai được thuê quầy?
Thứ sáu, 25/07/2014 17:14

Chợ Bỉm Sơn hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn phòng chống cháy nổ và vệ sinh thực phẩm. Rất nhiều năm trở lại đây, việc quản lý kinh doanh khai thác chợ của Ban quản lý (BQL) chợ Bỉm Sơn không đem lại hiệu quả kinh tế.

Chi tiết »

Phát triển chợ theo hướng văn minh, hiện đại
Thứ hai, 10/02/2014 13:51

Gần 10 năm kiên trì và thực hiện quyết liệt các biện pháp để phát triển và quản lý chợ theo Nghị định số 02/2003 và Nghị định số 114 của Chính phủ, TPHCM đã đạt được những kết quả quan trọng.

Chi tiết »

Chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh chợ Hải Bình
Thứ năm, 26/12/2013 14:00

Chợ Hải Bình (Tĩnh Gia) được xây dựng trước năm 1980, gồm 4 dãy nhà cấp 4, mái lợp ngói, một khu nhà chợ rau quả thực phẩm...

Chi tiết »