Mặt bằng Quy hoạch

Mặt bằng quy hoạch Chợ Bỉm Sơn
Thứ bảy, 08/03/2014 01:30

Sơ đồ Mặt bằng Chợ Bỉm Sơn


Sơ đồ Ki ốt tầng 2
Sơ đồ Ki ốt tầng 1