Giới thiệu chung

Giới thiệu chung về Ban quản lý các di tích xếp hạng cấp Quốc gia thị xã Bỉm Sơn
Thứ tư, 19/03/2014 14:34
Ban quản lý các di tích xếp hạng cấp Quốc gia thị xã Bỉm Sơn thành lập theo Quyết định số: 869/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã Bỉm Sơn, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và tài khoản riêng.

Trụ sở của Ban: Khu 6 – Phường Bắc Sơn – Thị xã Bỉm Sơn -tỉnh Thanh Hoá.

Trưởng Ban: Ông Vũ Văn Xuyên - Điện thoại: 0912845197

1. Chức năng:

Ban quản lý các di tích xếp hạng cấp Quốc gia thị xã Bỉm Sơn có chức năng giúp UBND Thị xã tổ chức, quản lý, nghiên cứu bảo tồn nguyên trạng yếu tố của các di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng cấp Quốc gia trên địa bàn theo quy định của luật di sản Văn hóa, sử dụng, khai thác phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của các di tích, nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, hưởng thụ về văn hóa của nhân dân, đồng thời phát triển du lịch văn hóa trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Quản lý quy hoạch đất đai thuộc di tích đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Công trình kiến trúc, tài liệu tư liệu hiện vật lịch sử văn hóa có liên quan đến di tích, quản lý sử dụng tài sản, tài chính được hình thành từ các nguồn hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Tổ chức hoạt động văn hóa tín ngưỡng; hướng dẫn khách tham quan du lịch, nghiên cứu, tuyên truyền quảng bá giới thiệu di tích, sưu tầm tư liệu, hiện vật phục dựng giá trị văn hóa lịch sử ở di tích.

Bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa, phi vật thể liên quan đến di tích, tổ chức thực hiện nội quy, quy chế hoạt động của di tích do cấp cú thẩm quyền phê duyệt.

Tổ chức phương tiện, lực lượng hoạt động dịch vụ văn hóa, in ấn phát hành phiếu ghi công đức theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Trực tiếp hoặc tham gia phối hợp với các cơ quan khác, xây dựng sửa chữa, trùng tu, tôn tạo di tích được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường cảnh quan di tích.

3. Cơ cấu bộ máy:

- Ban quản lý di tích có: 01 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ủy ban nhân dân Thị xã, 01 tổ chức Công đoàn, 01 tổ chức đoàn Thanh niên.

- Thành lập 09 Tiểu ban quản lý trực tiếp ở các di tích

Trong đó mỗi di tích thành lập 03 tổ:

+ Tổ phục vụ

+ Tổ ghi công đức

+ Tổ bảo vệ

3.1. Ban quản lý các di tích xếp hạng cấp Quốc gia thị xã Bỉm Sơn quản lý tất cả 09 di tích xếp hạng cấp Quốc gia trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, trong đó:

+ Di tích danh lam: Gồm 01 di tíchđó là: Hồ cánh chim.

Địa chỉ: Khu5 - phường Bắc Sơn -thịxã Bỉm Sơn - Tỉnh Thanh Hoá

+ Di tích tâm linh: Gồm 03 di tích

- Di tích đền Sòng Sơn

Địa chỉ: Khu 6 - phường Bắc Sơn -thịxã Bỉm Sơn - Tỉnh thanh Hóa

- Di tích đền Chín Giếng

Địa chỉ: Khu 5 Phường Bắc Sơn –Thịxã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá

- Di tích Đền Cây Vải

Địa chỉ: Phường Lam Sơn – thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá

+ Di tích lịch sử văn hóa: Gồm 05 di tích

- Di tích Đình Làng Gạo

Địa chỉ: Thôn Đoài – xã Hà Lan – thịxã Bỉm Sơn- tỉnh Thanh Hoá

- Di tích Đồi Ông Đùng

Địa chỉ: Phường Lam Sơn – thị xã Bỉm Sơn - tỉnh Thanh Hoá

- Di tích nhà Bia Ba Dội

Địa chỉ: Khu5 - phường Bắc Sơn - thị xã Bỉm Sơn - tỉnh Thanh Hoá

- Di tích đường Thiên Lý

Địa chỉ: Khu 5 - phường Bắc Sơn - thị xã Bỉm Sơn - Tỉnh Thanh Hoá

- Di tích Động Cửa Buồng

Địa chỉ: Khu10 - phường Ba Đình - thị xã Bỉm Sơn - tỉnh Thanh Hoá./.

II. GIỚI THIỆU LỊCH SỬ CÁC DI TÍCH

1. Lịch sử di tích Đình Làng Gạo

Làng Gạo có tên chữ là Điền Đoài (hay còn Gọi là Đoài Thôn). Tương truyền đây là khu vực Kho Lương của quân Tây Sơn, tại đây nghĩa quân Tây Sơn đã huy động sự đóng góp quân lương của nhân dân cho nghĩa quân. Ngôi đình nằm tại làng Gạo nên được gọi là đình Làng Gạo. Ngôi đình hiện nay mang hoàn toàn kiến trúc Triều Nguyễn gồm 5 gian rộng, Hậu cung là nơi thờ các vị thần Thành Hoàng làng trong đó có Thái uý Tô Đại Liên tức là Tô Hiến Thành và nhiều vị có công với làng với nước như Tống Sơn Quốc Sư, Nuôi Nhị, Nuôi Nguyễn, hiện nay làng còn giữ được nhiều sắc phong của các vị thần này. Ngày 18 tháng 01 năm 1993 Đình Làng Gạo đã được Bộ Văn Hóa xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia.

2. Đường Thiên Lý

Với chiều dài gần 4 km, con đường quanh co uốn lượn qua bãi lau lách, hai bên đường là dãy núi đá vôi sừng sững thâm nghiêm, vượt qua 3 ngọn núi đất đến nhà bia Ba Dội trên đỉnh đèo.

Con đường Thiên lý hiện nay nằm trênđịa phận phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn gắn liền với sự kiện lịch sử cáchđây hơn hai trăm năm. Với nước cờ Tam Điệp Biện Sơn, cuối năm 1787 để bảo toàn lực lượng, Ngô Thì Nhậm, Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân, Ninh Tốn đã cho lui quân binh về đây lập phòng tuyến thuỷ bộ Tam Điệp - Biện Sơn, chờ đại binh của Quang Trung ra hội quân, tích chữ quân lương, chỉnh đốn quân bị, rèn dũa quân binh, họp bàn kế sách. Chính trên con đường này Đại binh Tây Sơn đã thần tốc tiến ra Bắc giải phóng Thăng Long một cách nhanh chóng. Với ý nghĩa lịch sử lớn lao Bộvăn hóa TTDL đã ra Quyết đinh xếp hạng di tích đường Thiên Lý là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia. số: 57/QĐ-BVHTT ngày 18/1/1993.

3. Nhà Bia Ba Dội:

Đèo Ba Dội có tên là Tam Điệp vì có 3 ngọn núi chụm liền nhau, ngọn giữa là ngọn cao nhất. Có thể nói đèo Ba Dội làđiểm thắng cảnh nổi tiếng trên trục đường Thiên lý cho nên đã trở thành đềtài sáng tác của nhiều tao nhân, mặc khách, Nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã có câu thơnổi tiếng

Một đèo, một đèo, lại một đèo

Khen ai khéo tạc cảnh treo leo

Năm 1842 trên đường xa giá tuần du phía Bắc, vua Thiệu Trị đã tức cảnh làm thơ và cho người khắc vào bia đá. Hiện nay tấm bia vẫn đặt trên đình đèo Ba Dội

(bia còn lành, chữ còn sắc). Nhờ tấm bia mà chúng ta xác định chính xác vị trí của hai tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình.

Chúng tôi xin giới thiệu toàn văn bài thơ của vua Thiệu Trị

Phiên âm

Qua Tam Điệp Sơn

Đường lộ sầm khâm tích thúy nồng

Tằng tăng bộ khóa huỷ long

Bất vi vương ốc không lưu kính

Cảnh tạc la phù thăng biệt tung

Viên nhã tương phùng lâm nhất lĩnh

Cao phạn điệp suất thượng trùng phong

Toàn ngoan phân trấn Thanh Ninh cảnh

Khởi phục bản hồi diệu tú chung

Dịch nghĩa

Hai bên con đường núi gồ ghề cây lá xanh tươi

Rảo bước trèo lên cao lớp lớp rồi như bước qua thân một con rồng lượn ngoằn nghèo

Chỗ này không phải là lâu đài nhà vua mà uổng để lại lối đi

Càng chẳng phải là chốn tiên cảnh La phù nhưng để lại dấu tích khác thường.

Ngẩng đầu lên phía trước thấy có hai ngọn núi gặp nhau giữa có một ngọn đèo

Khi leo lên đến đỉnh đèo lại thấy trùng trùng điệp nhữngđỉnh núi khác

Giữa hai dẫy núi lởm chởm này là nơi phân chia ranh giới hai tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình

Tạo hóa sao khéo tạo nên cảnh đồi núi nhấp nhô quanh co, uốn lượn kỳ diệu đến thế. (Thiệu Trị năm thứ 2 tháng 12 ngày tốt 1842. Nhờ tấm bia mà ta biết được ranh giới của 2 tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình, và đèo Ba Dội nằm trên trục đường Thiên Lý, nơi đây đã ghi lại dấu ấn của Vua Thiều Trị do vậy năm 1993 Bộ VHTT đã ra Quyết định số: 57/QĐ-BVHTT ngày 18 tháng 1 năm 1993 nhà Bia Ba Dội là di tích lịch sử xấp hạng cấp Quốc gia.

4. Động Cửa Buồng

Thị xã Bỉm Sơn có nhiều di tích được BVHTT xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1993, trong đó có hệ thống động Cửa Buồng.

Trong hai dãy núi đá vôi tượng sơn và kỳ Sơn thuộc khu 10 phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn , tỉnh Thanh Hóa thiên nhiên đó kiến tạo một hệ thống hang động kỳ thú , như Động Trình , Động Đào Nguyên, Động Cô Tiên, Động Người Xưa và Quang Trung Tối Linh Động, đó là những hang động được nhiều người biết đến.

Động Cửa Buồng là khu vực đường Thiên Lý đi qua, xưa kia đây là khu vực rất hiểm trở. Gọi là Cửa Buồng vì có hai vách núi dựng đứng cách nhau một đoạn rất ngắn, ở xa nhìn lại như một cửa thành kiên cố, đường Thiên Lýđ i qua khe núi này. Cửa Buồng chính là cửa ải của phòng tuyến Tam Điệp – Biện Sơn. Qua cửa ải hiểm yếu này chúng ta rẽ về phía Tây Bắc một đoạn sẽ gặp dấu tích thành luỹ mà quân Tây Sơn dựa vào địa thế núi non để xây dựng nhằm bảo vệ Cửa Buồng và đường Thiên lý.

Trong hệ thống Động Cửa Buồng gồm có 3 động: Động Trình, Động Đào Nguyên và Động Quang Trung Tối Linh Động.

Động thứ nhất là Động Trình, cửa động cao hơn mặt đất trừng 5 m, du khỏch muốn vào thăm quan động phải leo men theo lối mũn, tạo thành những bậc đá. Trước cửa động là hai nhũ đá vôi buông xuống như hai bức mành che chắn lòng động rộng trừng 40 m tạo sự kín đáo thâm nghiêm cho mọi hoạt động phía trong.

Tương truyền vào cuối năm 1788 khi Hoàng đế Quang Trung cựng với đại quân hành quân tiến ra Bắc hội quân cùng với Đại Tư Đồ Ngô Văn Sở, Học Sỹ Ngô Thì Nhậm, Nội hầu Ninh Tốn đã rút khỏi Thăng Long về đây lập phòng tiến Tam Điệp – Biện Sơn.

Động Trình Vừa đẹp, vừa rộng lại kín đáo đó được vua Quang Trung chọn làm nơi họp bàn các tướng lĩnh tại đây hàng ngày các tướng lĩnh yết kiến tấu trỡnh về tỡnh hỡnh quõn lương, khí giới. Từ đó dân gian quen gọi là Động Trình.

Động thứ hai là Động Đào Nguyên: Từ Động Trình du khách đi tiếp khoảng 50 m rẽ trái là động Đào Nguyên cửa động cao hơn mặt đất khoảng 3 m, muốn vào động phải đi theo hẻm đá, rộng trừng 1m. Đây là hang động thứ hai, tại đây chúng ta được chiêm ngưỡng những nhũ đá như hình đức phật đang ngồi uy nghiêm, đi tiếp vào trong là gian động thứ hai, nơi đây thiên nhiên đó kiến tạo một phiến đá bằng phẳng rộng trừng 3 m2 cao trưng 50 cm tựa như một ban thờ với những nhũ đá hình cây đèn, hình bát hương, cột nến, hìnhđĩa hoa quả, tương truyền tại bàn đá này từ xa xưa nhân dân quanh vùng đó lập ban thờ, tôn thiết lô nhang để tôn thờ thần Cao Sơn, Cao Các trong lòng động để thể hiện một ý niệm mong chờ vị thần nỳi một sức mạnh diệu kỳ chăm lo giúp dân bảo vệ một cuộc sống thanh bình, mùa màng tươi tốt, trừ tai, trừ dịch cho nhân dân.

Động thứ ba là Động Quang Trung Tối Linh Động: Đây là động lưu lại những dấu tích của người xưa.

Hệ thống động Cửa Buồng với giá trị là danh thắng cấp quốc gia một địa danh lịch sử gắn liền với hình ảnh và hoạt động của vua Quang Trung- Nguyễn Huệ và đại quân Tây Sơn trong 40 ngày dừng chân trước khi thần tốc hành quân ra Thăng Long đánh tan 29 vạn quân Thanh làm nên chiến thắngĐống Đa vào năm 1789.

Với ý nghĩa lịch sử đấy mà hệ thống Động Cửa Buồng đã được Bộ VHTT xếp hạng là di tích lịch sử cấp Quốc gia số: 57/QĐ-BVHTT ngày 18 tháng 01 năm 1993.

5. Đền Cây Vải

Đền Cây Vải (thuộc trang Cửa Phủ Tống Sơn nay là thôn nghĩa Môn phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh hóa)được khởi dựng vào khoảng năm 1060 thời Lý Thánh Tông (1054-1072), được sửa sang vào khoảng 1840 - 1847 thời Thiệu Trị nhà Nguyễn. Năm 2001 ngôi đền đãđược chính quyền địa phương đầu tư tôn tạo.

Đền cây vải toạ lạc theo hướng Đông-Tây, tựa lưng vào dãy núi Đồi Ông soi bóng xuống mặt nước hồ Tra Sơn bốn mùa trong xanh. Ngôi đền khiêm nhường ẩn mình trong không gian tĩnh lặng, giữa cảnh trí sơn thuỷ hữu tình.

Bên phải phía trước đền có một giếng nước không bao giờ vơi cạn, nước trong vắt mà lại ngọt lành nhân dân trong vùng quen gọi là giếng tiên.

Đền cây vải là nơi phụng thờ công chúa Ngọc Thuỷ Tinh con vua Động Đình Long Vương dưới thuỷ cung. Tương truyền Tiên Nữ Ngọc Thuỷ Tinh Công chúa đã từng có công âm phù dương trợ, hiến kế cho vua Lý Thánh Tông đánh thắng quân chiêm thành và cũng từng có công hiến kế cho vua Quang Trung đánh thắng quân Thanh làm nên thắng lợi Đống Đa vào năm 1789. Với giá trị lịch sử lớn lao Bộ VHTT đã xếp hạng di tích đền Cây Vải là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Sô: 57/QĐ-BVHTT ngày 18 tháng 01 năm 1993.

6. Đồi Ông Đùng

Đồi Ông (Đồi Ông Đùng) nằm ở trung tâm thị xã Bỉm Sơn, là một trong chín di tích ở thị xã Bỉm Sơn được xếp hạng cấp Quốc gia theo Quyếtđịnh số 57/ QĐ-BVHTT ngày 18/01/1993 của Bộ văn hoá - Thông tin.

Đồi Ông có 3 ngọn núi đất theo thếchân vạc với độcao 30m so với mặt đất, ôm lấy một thung lũng màu mỡ. Tương truyền quân Tây sơnđã sử dụng ba ngọn núi này làm nơi huấn luyện pháo binh. Tiếng pháo tập đùngđoàng hàng ngày dội vào vách núi như báo hiệu sức mạnh tiến công của quân Tây Sơn âm vang cả một vùng. Vì thế dân gian quen gọi là đồi ÔngĐùng.

Tương truyền đây là nơi đặt đại bản doanh của tướng quân Đại tư đồ Ngô Văn Sở khi rút quân từ Thăng Long về đây nên nhân dân thường gọi là Đồi Ông.

7. Đền Sòng Sơn

Đền Sòng Sơn được xây dựng thời Cảnh Hưng, triều vua Lê HiểnTông (1740- 1786) là nơi thờthánh Mẫu Liễu Hạnh.

Đền Sòng Sơn xưa thuộc trang Cổ Đam, phú Dương, Phủ Tống Sơn, Thanh Hóa nay thuộc khu 6, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn , tỉnh Thanh Hóa. Đây là ngôi đền “thiêng nhất xứ Thanh” gắn liền với văn hóa tâm linh thờ Mẫu.

“Sòng Sơn mẫu đức đồng thiên địa

Thanh Hóa lưu truyền vốn cổ kim”

Đền Sòng Sơn ở ngay phụ cận đường quốc lộ thuận tiện cho khách thập phương vãn cảnh, dâng hương. Đền Sòng Sơn hướng mặt về hướng Tây Bắc, trước đền có một hồ nước tự nhiên hình bán nguyệt quanh năm xanh trong đó là hồ cá thần. Tương truyền hàng năm cứ đến tháng giêng, tháng 2 có một đàn cá toàn thân màu đỏ lũ lượt kéo về bơi lội trong hồnhưng khi hết hộiđền Sòng thì đàn cá tự nhiên biến mất. Nhân dân trong vùng núi rằng đó là các nàng tiên trên thượng giới hóa phép về hầu tiên chúa, Thánh Mẫu Liễu Hạnh.

Từ hồ cá thần có 2 con suối nhỏ chảy lượn quanh nằm không bao giờ vơi cạn.

Phía trước đền có chiếc cầu bằng đá do bà hoàng Thái hậu nhà Lê phát tâm xây dựng từ năm thứ 33 triều Cảnh Hưng triều vua Lê Hiển Tông (1740 -1786). Năm 1772 Cầu được bắc qua con suối đi sang hòn ngọc.

Bước qua cổng Tam quan sau khi thắp hương trước tượng phật Bà Quan âm Bồ Tát. Du khách vào dâng hương cung Công Đồng là cung thờ hội đồng Thánh Quan. Trong đó thờ các ông Hoàng và các cô đệ tử (Nổi tiếng là ông Hoàng Bơ, ông Hoàng Bảy, ông Hoàng Mười, tại cung này phối thờcả đức Thánh Trần (Hưng Đạo Vương) - bên phải nhìn từ ngoài vào. Bên trái thờBà chúa Cửu Tĩnh.

Qua cung Công Đồng du khách vào dâng hương cung Đệ Tam là cung thờ năm quan lớn.

Qua cung ĐệTam du khách vào dâng hương cung Đệ Nhị đặt ba ban thờ ban giữa thờ vua cha Ngọc Hoàng (Vua cha của Thánh Mẫu Liễu Hạnh) Và hai bên thờbà chúa Sơn Trang, Ban thờ bên trái thờ ChầuĐệ Tứ.

Qua cung Đệ Nhị là cung Đệ Nhất đây là cung thâm nghiêm ít khi được mở cửa trừ những ngày rước thánh mẫu hàng năm vào tháng 2 âm lịch. Gian chính có tượng thờ Thánh Mẫu trong trang phục màu đỏlộng lẫy hai bện là hậu cận Quế Nương và Nhị Nương, Quế Nương mặc yếm màu đỏ,nhị nương mặc yếm màu xanh.

Hai gian bên thờ Mẫu Thoải mặc yếm màu trắng, mẫu thượng Ngàn mặc yếm màu xanh.

Trên các cột và xà ngang trong đềnđược trang trí 26 cuốn thư, hoành phi, câu đối, sung tụng ca gợi công đức của thánh Mẫu Liễu Hạnh.

8. Đền Chín Giếng

Đền Chín Giếng nằm cáchđền Sòng 1 km về phía Đông. Đền thờ Bản Thiên công chúa hay còn gọi là Cửu Thiên Huyền Nữ, dân gian quen gọi là đền cô Chín. Trước đền có một con suối lớn nằm trên một con sông ngầm những bề mặt suối thỉnh thoảng lại có những mô đá nổi lên như những hoàn non bộ, dưới mặt nước là 9 miệng giếng sâu và trong veo. Không bao giờ vơi cạn. Đền Sòng Sơn, Đền Chín Giếng , đền Cây vải là những nơi mà nghĩa quân Tây Sơn bằng nhiều cách, người bán hàng ngườiđến đi lễ để kiểm soát người qua lại.

Đền Chín Giếng có 3 cung bước qua nghinh môn du khách vào dâng hương cung đệ tam, có 03 ban thờ, Ban chính giữa thờ công đồng, ban phải nhìn từ ngoài vào là ban thơ Hội đồng Thành Hoàng Bên trái là ban thờ Thánh Cô.

Qua cung đệ tam du khách vào dâng hươn g cung đệ nhị, cung đệ nhị có ba ban thờ ban chính giữa thờ Cô Chín, Ban bên phải nhìn từ cổng đền vào ban thờ Ngũ Vị Tôn Ông, Ban bên trái thờ Chầu Cửu.

Qua cung đệ nhị du khách vào dâng hương cung đệ nhất, Đây là cung thâm nghiêm, ít khiđược mở cửa trừ những ngày tiệc Cô vào ngày 9 tháng 9 hàng năm. Cung đệ nhất có 03 ban thờ, ban chính giữa thờ Cửu Thiên Huyền Nữ hay còn gọi là Bản thiên Công chúa, dân gian quen gọi là (Cô Chín), Ban bên phải thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, Ban bên trái thờ Phật./.Di tích - Danh thắng

Lễ hội Sòng Sơn – Ba Dội năm 2016 thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự
Khai mạc các giải đấu trong khuôn khổ lễ hội Sòng Sơn - Ba Dội 2016
Tưng bừng lễ hội Đình Làng Gạo năm 2016
Hoàn tất công tác chuẩn bị lễ hội Sòng Sơn – Ba Dội năm 2016
Lễ hội Đền Cây Vải và lễ dâng hương Động Cửa Buồng năm 2016
Thần tích đình Làng Gạo (xã Hà Lan) thị xã Bỉm Sơn
Đèo Ba Dội - Danh thắng cấp Quốc gia: Dưới góc nhìn của các nhà thơ, nhà quân sự
Nghiên cứu Văn hóa dân gian: Bước đầu tìm hiểu về Thánh Mẫu Liễu Hạnh trong tâm thức văn hóa dân gian

Lễ hội

Lễ hội Sòng Sơn - Ba Dội năm 2015: Trang trọng, an toàn, tiết kiệm, giàu bản sắc văn hóa dân tộc
Nô nức lễ hội Sòng Sơn – Ba Dội năm 2014
Lễ hội Sòng Sơn – Ba Dội năm 2013
Lễ hội Sòng Sơn – Ba Dội năm 2012