Bộ tiêu chí

Bộ tiêu chí "Cơ quan, đơn vị, trường học văn minh đô thị"
Thứ tư, 24/12/2014 06:27
Thực hiện Nghị Quyết số 12 NQ/ngày 14/4/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2014-2020. UBND Thị xã xây dựng Bộ tiêu chí “Cơ quan, đơn vị, trường học văn minh đô thị” trên địa bàn Thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2014 - 2020 như sau:

1. Tên, biển hiệu đơn vị, treo cờ, quốc huy đúng quy định;

2. 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;

3. Thực hiện công tác tuyên truyền trong các ngày lễ, tết và các sự kiện chính trị quan trọng theo đúng sự chỉ đạo của địa phương;

4. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở, quy chế dân chủ tại cơ quan đơn vị;

5. 90% trở lên cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

6. 100% cán bộ công chức tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm theo quy định;

7. 100% cán bộ công chức đăng ký và đạt danh hiệu Gia đình văn hóa tại nơi cư trú;

8. Tỉ lệ học sinh đạt và vượt kế hoạch của nhà trường về chất lượng giáo dục;

9. Không hút thuốc lá trong phòng làm việc; không uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc;

10. Phòng làm việc ngăn nắp, gọn gàng, sạch đẹp; không xả rác bừa bãi; có giỏ rác trong khuôn viên và phòng làm việc; nhà vệ sinh sạch sẽ, khuôn viên cơ quan, đơn vị, trường học xanh, sạch, đẹp;

11. Không có người vi phạm kỷ luật phải xử lý từ hình thức cảnh cáo trở lên; Đảm bảo an ninh trật tự, không có khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật;

12. Thực hiện tốt cải cách hành chính; quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng./.


Tiêu chí “Tuyến đường văn minh đô thị”
Tiêu chí “Trường học văn minh đô thị”:
Tiêu chí “Nơi công cộng văn minh đô thị”
Tiêu chí “Doanh nghiệp văn minh đô thị"
Bộ tiêu chí “Khu phố văn minh đô thị” trên địa bàn Thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2014 - 2020