Bộ tiêu chí

Tiêu chí “Doanh nghiệp văn minh đô thị"
Thứ tư, 24/12/2014 06:29
1. Tên, biển hiệu đơn vị, treo cờ, quốc huy đúng quy định;

2. Sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển bền vững. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra hàng năm;

3. 70% trở lên công nhân thường xuyên được tập huấn, nâng cao tay nghề; lao động có kỷ luật, năng suất, chất lượng và hiệu quả;

4. Có quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động đảm bảo đúng luật;

5. Xây dựng và thực hiện tốt nội quy lao động; đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ;

6. 70% trở lên người sử dụng lao động và người lao động thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

7. 100% trở lên người sử dụng lao động và người lao động khi tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm theo quy định;

8. Không phát sinh người mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, luân chuyển các sản phẩm văn hóa độc hại; đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn xã hội;

9. Thực hiện tốt quy định về bảo vệ môi trường; hệ thống thu gom, xử lý nước thải, rác thải đạt chuẩn theo quy định pháp luật; khuôn viên doanh nghiệp xanh, sạch, đẹp;

10. Không hút thuốc lá trong phòng làm việc; không uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc;

11. 70% trở lên công nhân có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định;

12. Tạo thuận lợi cho công nhân về nơi làm việc, nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo, sinh hoạt đoàn thể; hỗ trợ công nhân lúc khó khăn, hoạn nạn;

13. Có cơ sở vật chất hoạt động văn hóa, thể thao cho công nhân; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan du lịch và vui chơi giải trí cho công nhân lao động;

14. 100% người sử dụng lao động và công nhân lao động được phổ biến chính sách, pháp luật về các lĩnh vực có liên quan;

15. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước; tích cực tham gia Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Nhân đạo, từ thiện” và các cuộc vận động xã hội khác;

16. Thực hiện nghiêm mọi chế độ, chính sách, quyền lợi hợp pháp của công nhân theo các quy định của pháp luật;

17. Không vi phạm về trật tự xây dựng và sử dụng đất. /.


Tiêu chí “Tuyến đường văn minh đô thị”
Tiêu chí “Trường học văn minh đô thị”:
Tiêu chí “Nơi công cộng văn minh đô thị”
Bộ tiêu chí "Cơ quan, đơn vị, trường học văn minh đô thị"
Bộ tiêu chí “Khu phố văn minh đô thị” trên địa bàn Thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2014 - 2020