Bộ tiêu chí

Tiêu chí “Nơi công cộng văn minh đô thị”
Thứ tư, 24/12/2014 06:29
Thực hiện Nghị Quyết số 12 NQ/ngày 14/4/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2014-2020. UBND Thị xã xây dựng Bộ tiêu chí “Nơi công cộng văn minh đô thị” trên địa bàn Thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2014 - 2020 như sau:

1. Có nội quy, biển báo hoặc bài tuyên truyền, hướng dẫn mọi người tại nơi công cộng;

2. Những người làm làm việc thường xuyên ở nơi công cộng ăn mặc, giao tiếp nhã nhặn, lịch sự. Những nơi có quy định về trang phục làm việc phải mặc đúng trang phục đã được quy định;

3. Có nhà vệ sinh công cộng, thường xuyên được dọn dẹp đảm bảo sạch sẽ;

4. Có nơi để phương tiện giao thông; Có bảng niêm yết công khai giá cước nơi trông giữ phương tiện giao thông, đảm bảo thu đúng quy định;

5. Các dịch vụ tại khu công cộng phải được quản lý chặt chẽ, đảm bảo chất lượng; Có bảng niêm yết công khai giá dịch vụ; Không để xảy ra tình trạng chèo kéo, bắt chẹt, ép giá, tranh giành khách. Thực hiện “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”. /.


Tiêu chí “Tuyến đường văn minh đô thị”
Tiêu chí “Trường học văn minh đô thị”:
Tiêu chí “Doanh nghiệp văn minh đô thị"
Bộ tiêu chí "Cơ quan, đơn vị, trường học văn minh đô thị"
Bộ tiêu chí “Khu phố văn minh đô thị” trên địa bàn Thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2014 - 2020