Năm văn bản:    Tháng văn bản:
Số văn bảnNgày ban hànhNgười kýTên văn bản
1683/TB-BCĐ Mai ĐÌnh Lâm Thông báo tổ chức Hội thi "Hiểu biết về nếp sống văn minh đô thị" thị xã Bỉm Sơn năm 2014
1084/TL-BCĐ Mai Đình Lâm Thể lệ Hội thi "Hiểu biết về văn minh đô thị" năm 2014
2449/QĐ-BCĐ Bùi Huy Hùng Thành lập Ban Tổ chức Hội thi "Hiểu biết về văn minh đô thị thị xã Bỉm Sơn năm 2014"
112/Bc-UBND Mai Đình Lâm Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2014-2020
1083/BCĐ Dec 24 2014 9:19AM Mai Đình Lâm Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nếp sống văn minh đô thị
1338/QĐ-UBND Bùi Huy Hùng QĐ Ban hành các tiêu chí xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2014-2020
1337 /QĐ-UBND Bùi Huy Hùng Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nếp sống văn minh đô thị thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2014 - 2020
12-NQ/TU Dec 24 2014 9:11AM Tạ Ngọc Phước Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng nếp sống
620/CTrHĐ-UBND Bùi Huy Hùng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành đảng bộ Thị xã về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn Thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2014 – 2020